Skocz do głównej treści strony
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

OŚWIADCZENIE

Utworzono: 01-07-2022

W związku z licznymi informacjami pojawiającymi się w mediach społecznościowych nt. propozycji zorganizowania koncertu Jakuba Grabowskiego podczas Lęborskich Dni Jakubowych 2022 informujemy, że:

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim wydarzeniem stałby się występ Jakuba Grabowskiego w Lęborku, jednak propozycja menagera Jakuba Grabowskiego dotycząca zorganizowania koncertu artysty podczas tegorocznych obchodów Lęborskich Dni Jakubowych 2022 nie mogła zostać spełniona, gdyż wpłynęła do nas zbyt późno.

Na to, dlaczego nie mogliśmy podjąć innej decyzji, miały wpływ tylko i wyłącznie względy merytoryczne.

Program artystyczny na scenie Lęborskich Dni Jakubowych 2022 jest już zamknięty od kilku miesięcy. Proszę pamiętać, że przez dwa ostatnie lata z powodu pandemii nie organizowaliśmy żadnych imprez plenerowych w naszym mieście. Z tego względu obowiązujący program w znacznej mierze był już ustalony w roku 2019 i  2020. To powoduje, że jesteśmy związani z artystami umowami, które zostały zawarte dużo wcześniej. A co za tym idzie,  ich rozwiązanie wiązałoby się z wypłatą wysokich odszkodowań. Takie działanie należałoby potraktować jako skrajnie nieodpowiedzialne, tym bardziej, że rekompensaty dla artystów za zerwanie umów, pochodziłyby ze środków publicznych.

Samo wydłużenie imprezy też nie jest możliwe, gdyż Lęborskie Dni Jakubowe to impreza masowa. Jako organizator tego wydarzenia, musimy uzyskać zezwolenia na organizację imprezy masowej, a  zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, obliguje to nas do złożenia wszelkich wymaganych dokumentów do odpowiednich instytucji na co najmniej 30 dni przed planowaną imprezą. Koncert Jakuba Grabowskiego w Lęborku na pewno zgromadziłby na pl. Pokoju kilkutysięczną publiczność. A  co za tym idzie, uzyskanie niezbędnych dokumentów na przeprowadzenie imprezy masowej, nie byłoby już możliwe ze względu na obowiązujące procedury. Przeprowadzenie koncertu bez stosownych zezwoleń wiąże się z surowymi konsekwencjami dla organizatora, co wprost wynika z wyżej cytowanej już ustawy.

Skrócenie występów innych wykonawców też nie jest dobrym rozwiązaniem, tym bardziej że program LDJ 2022 jest mocno „przeładowany”.  Pamiętać należy, że zaproszeni artyści np. z Meksyku, czy Żywca przyjadą do Lęborka, aby wykonać zaplanowany program muzyczny, do którego przygotowywali się wiele miesięcy,  a nie tylko po to, by wystąpić na scenie kilka minut. Poza tym jesteśmy zobligowani do przestrzegania postanowień zawartych w umowach z wykonawcami dotyczących również czasu trwania występów na scenie przez poszczególne zespoły.

Doceniamy osiągnięcia Jakuba Grabowskiego jako artysty, jak również wielkie zapotrzebowanie lęborskiej młodzieży na tego typu muzyczne wydarzenie. Z tego względu zaproponowaliśmy menagerowi Jakuba Grabowskiego zorganizowanie koncertu podczas przyszłorocznych Lęborskich Dni Jakubowych. Tym samym, sprawa pozostaje otwarta na przyszły rok.

 

                                                                                     DYREKTOR

                                                               Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

Przejdź do góry strony