Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

Cennik pływalni

CENNIK USŁUG obowiązujący na Pływalni Miejskiej "Rafa" w Lęborku od dnia 21.05.2014 r.

 

Bilety jednorazowe do 30/60 minut za każdą minutę ponad 30/60 min
dzieci do lat 3  0,50 zł/1,00 zł  0,02 zł
dzieci i młodzież *   3,50 zł/7,00 zł     0,11 zł 
dorośli      4,50 zł/9,00 zł  0,15 zł

dzieci i młodzież* oraz dorośli:
w soboty od godz. 6.00 - 9.00 ***
w niedziele i święta od godz. 6.00 - 12.00 ***  

2,50 zł/5,00 zł   0,08 zł
dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych  i świątecznych oraz przerwy wakacyjnej 2,50 zł/5,00 zł  0,08 zł

 

Bilety jednorazowe dla dużej rodziny 3 + do 30/60 minut  za każdą minutę ponad 30/60 min.
dzieci do lat 3 0,50 zł/1,00 zł  0,02 zł
dzieci i młodzież *  1,75 zł/3,50 zł   0,06 zł 
dorośli   2,25 zł/4,50 zł 0,08 zł

 dzieci i młodzież* oraz dorośli:
- w soboty od godz. 6.00 - 9.00 ***
- w niedziele i święta od godz. 6.00 - 12.00 ***

1,25 zł/2,50 zł 0,04 zł
dzieci i młodzież w okresie ferii zimowych  i świątecznych oraz przerwy wakacyjnej 1,25 zł/2,50 zł 0,04 zł

 

Karty wstępu**
o nominale 42 zł 35,00 zł
o nominale 180 zł 150,00 zł

Dopłaty do kart abonamentowych za przekroczenie nominału, zgodnie z cennikiem biletów jednorazowych

 

Wynajem dla grup zorganizowanych 1 cykl zajęciowy
jeden tor:  
- od poniedziałku do piątku w godz. 1440 - 2120  65,00 zł
- w pozostałych dniach i godzinach  50,00 zł
brodzik:  
- od poniedziałku do piątku w godz. 1440 - 2120 100,00 zł
- w pozostałych dniach i godzinach 85,00 zł
duży basen:  
- od poniedziałku do piątku w godz. 1440 - 2120 300,00 zł
- w pozostałych dniach i godzinach 270,00 zł

 

Opłata za instruktora nauki pływania dla grup zorganizowanych do 15 osób 

40,00 zł

 

* młodzież do lat 25 za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej
** przy zakupie magnetycznych kart wstępu obowiązuje wpłata kaucji w wysokości 10,00 zł
*** opłata za każdą minutę pobytu na pływalni po godz. 9.00 w soboty i po godz. 12.00 w niedziele i święta będzie naliczana po 0,11 zł/min.

- Grupy zorganizowane zobowiązane są przestrzegać ustalonych cykli zajęciowych.
- W dużym basenie może przebywać jednorazowo 48 osób, a na jednym torze maksymalnie 8 osób
- W brodziku może przebywać jednorazowo maksymalnie 18 osób
- Rezerwacja torów i brodzika dla grup zorganizowanych może być dokonywana tylko za pośrednictwem biura pływalni, z 5-cio dniowym wyprzedzeniem 

Przejdź do góry strony