Skocz do głównej treści strony
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

XXII Otwarte Indywidualne Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych

Termin:

27 maja 2023, godz. 08:45-12:00

Adresaci:

dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce:

korty tenisowe Kompleksu Rekreacyjnego w Lęborku przy ul. 8 Maja 1

Koordynator:

mgr Andrzej Borowski

Organizacja:

Centrum Sportu i Rekreacji

Szkoła Tenisa "SMECZ"

SYSTEM ROZGRYWEK:

  Uzależniony od ilości startujących.

  Zawody przeprowadzone będą w poniższych kategoriach:

  • szkoły podstawowe:

- dziewczęta

- chłopcy

 

  • szkoły ponadpodstawowe:

- dziewczęta

- chłopcy.

 

UCZESTNICTWO:    

- W zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu Lęborka, powiatu lęborskiego oraz wszyscy chętni przybyli na turniej uczęszczający do danego typu szkoły

- Osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarskich do startu w zawodach szkolnych.

- Szkoły mają prawo wystawić dowolną ilość zawodników do turnieju

- Startujący zobowiązani są do dostarczenia zgody na udział w turnieju podpisanej przez rodziców bądź opiekuna prawnego ( poniżej w załączniku).

 

 

Przejdź do góry strony