Skocz do głównej treści strony
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku

XXIII Otwarte Indywidualne Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Tenisie Ziemnym

Termin:

25 maja 2024, godz. 09:00-13:00

Adresaci:

uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Miejsce:

korty tenisowe Kompleksu Rekreacyjnego ul. 8 Maja 1 w Lęborku

O imprezie:

Zawody odbędą się o godz. 09:00.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów na 15 minut przed rozpoczęciem.

Koordynator:

mgr Andrzej Borowski

Organizacja:

Centrum Sportu i Rekreacji

Szkoła Tenisa "SMECZ"

 

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

  Uzależniony od ilości startujących.

  Zawody przeprowadzone będą w poniższych kategoriach:

  • szkoły podstawowe:

- dziewczęta

- chłopcy

 

  • szkoły ponadpodstawowe:

- dziewczęta

- chłopcy.

 

UCZESTNICTWO:    

- W zawodach mogą wziąć udział uczniowie szkół z terenu Lęborka, powiatu lęborskiego oraz wszyscy chętni przybyli na turniej uczęszczający do danego typu szkoły

- Osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarskich do startu w zawodach szkolnych.

- Szkoły mają prawo wystawić dowolną ilość zawodników do turnieju

- Startujący zobowiązani są do dostarczenia zgody na udział w turnieju podpisanej przez rodziców bądź opiekuna prawnego ( poniżej w załączniku).

 

Przejdź do góry strony