przejdź do wersji normalnej (graficznej) | Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku


Menu


Pierwszy Dzień Wiosny

21 marca br. odbyły się lęborskie obchody Pierwszego Dnia Wiosny. Wydarzenie zorganizowała LOT "Ziemia Lęborska - Łeba" we współpracy z Urzędem Miejskim w Lęborku, Starostwem Powiatowym, Centrum Sportu i Rekreacji, Kołem Przewodników PTTK w Lęborku, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej, ZHP Komendą Hufca Lębork oraz Ośrodkiem Kolonijnym "Pałac pod Bocianim Gniazdem z Runowa.
 
Głównym akcentem tegorocznych obchodów był rajd pieszy "W poszukiwaniu pierwszych oznak wiosny". Około 350 osób - w przeważającej mierze uczniów szkół z Lęborka i Nowej Wsi Lęborskiej - przemierzyło niespełna 10 km, wędrując
z Lęborka w kierunku miejscowości Mosty, i dalej, skrajem lasu, do olbrzymiego głazu (zwanego "Płaskim Kamieniem")
w stronę finałowego miejsca rajdu - nowowiejskiego Gminnego Ośrodka Kultury. Komandorem rajdu był członek Koła Przewodników PTTK w Lęborku, przodownik turystyki pieszej, pan Tadeusz Krawczyk.
Ponadto, wzorem lat minionych, przy moście na ulicy Staromiejskiej zgromadziły się dzieci z lęborskich przedszkoli i szkół podstawowych w towarzystwie ponad 20 marzann. By tradycji stało się zadość, kolorowe słomiane kukły - symbolizujące odchodzącą zimę - zniknęły w wartkim nurcie rzeki Łeby. 
 
Finał lęborskich obchodów Pierwszego Dnia Wiosny odbył się na terenie wyżej wspomnianego Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie uczestnicy wędrówki spożyli ciepły posiłek, uzupełniając utracone kalorie.

Copyright © Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku, Olimpijczyków 31, 84-300 Lębork